fbpx
VR-500ZL Elektro-Manyetik Kilit Braketi (ZL tipi)