fbpx
VR-280ZL Elektro-Manyetik Kilit Braketi (ZL tipi)