fbpx

PARMAK İZİ GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ

12 Temmuz 2019

Parmak izi okutma sistemi günümüzde gittikçe yaygınlaşan bir sistemdir. Kamu Kurumları da dâhil olmak üzere birçok kurum ve kuruluş söz konusu sistemi kullanarak personelinin işe giriş çıkışlarını kontrol etmekte, binalarının- şirketlerinin güvenliğini bu sistem ile sağlamaya çalışmaktadır.

Kurulacak olan sistem Kapalı Devre Sistemidir. Lokal bir alanda, sadece ilgili kişilere görüntü ve izleme yetkisine izin veren sistemdir. Bu sistem sayesinde sistem ve kişisel bilgiler 3. Kişiler ile paylaşımı mümkün değildir.

“Parmak izi alma”

Biyometrik tanımda kullanılan parmak izi her kişide farklı desen ve çizgilere sahiptir. Parmak izi tanımada işlem optik algılayıcılardan alınan görüntü ile başlar. Parmak izi tanıma algoritması alınan görüntü üzerinden her bir parmak izi için farklı ve tek olan parmak izi özelliğini çıkartır ve kişiye özel bir ID kod oluşturarak veri tabanına kaydeder. Veri tabanında bulunan her bir parmak izi kodu her kişi için farklıdır.

Parmak izi okuma cihazları bu girinti ve çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine uzaklığını algılayarak belli bir şifreleme algoritması oluşturacaktır. Bu algoritmaya dayalı olarak daha önceden cihaz içerisinde kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutulduğunda daha önce tanımlanan parmak izleriyle eşleştirme gerçekleşir.

Parmak İzi Sistemlerinin Avantajları

Kişisel verilerin hangi koşullarda alınabileceği, nasıl saklanacağı, gerek kalmadığında veriler hakkında nasıl işlemler gerçekleştirileceği, verileri alan ve saklayan Kurum-Kuruluşların sorumlulukları ve bu sorumluluklara uymadıklarında uygulanacak yaptırımlar, veri sahiplerinin hakları gibi birçok önemli konuda yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Devlet Kurumları dâhil birçok Kurum ve Kuruluş tarafından uygulanmaktadır. Örneğin İstanbul –Çağlayan Adliyesi, bazı Hastaneler vb. Kurumlarda bu sistem ile personelin mesai saatlerine uyup uymadığı denetlenmektedir. Ofisimiz çalışanları için de aynı sistemin uygulanmakta olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

Özetle parmak izi okutma sistemi son yıllarda Kamu Kurumları dahil sıklıkla uygulanan bir sistemdir ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un yasalaşması ile birçok belirsizlik giderilerek, kişi temel hak ve hürriyetleri güvence altına alınmıştır.

Bilgi, görüş ve takdirlerinize sunulur.

Saygılarımızla

VARNOST ACCESS KONTROL SİSTEMLERİ

Referanslarımız,